บัญชีสำหรับชำระค่าบริการ

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายธรรมรงค์ แสวงศรี

เลขที่บัญชี : 677-0-115506

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายธรรมรงค์ แสวงศรี

เลขที่บัญชี : 042-3-74078-7